බැංකුකරුවා

බැංකුකරුවා මෘදුකාංගය විශේෂයෙන් සකසා ඇත්තේ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ බැංකු කටයුතු වඩා ඵලදායී ලෙස ඉටු කරගැනීමේ පහසුව සැලසීම සඳහායි.

මෙය සාමාජික සංකල්පය පදනම් වූ අංග සම්පූර්ණ සිංහල මාධ්‍ය මෘදුකාංගයකි. 

මෘදුකාංගය පිලිබඳව කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ  සහතිකය

ඉ-ස්වාභිමානී ඇගයීම් සහතිකය

සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කල අනුමත කිරීමේ ලිපි

බස්නාහිර

වයඹ

දකුණ

මධ්‍යම

බැංකුකරුවා මෘදුකාංගය පහත පරිදි ලංකාව පුරා ප්‍රදේශ ගනණාවක ව්‍යාප්තවී ඇත.

 

 1. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
 2. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
 3. කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
 4. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
 5. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
 6. මාතර දිස්ත්‍රික්කය
 7. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
 8. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
 9. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
 10. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
 11. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
 12. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
 13. පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
 14. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
 15. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
 16. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
 17. මොනරාගල  දිස්ත්‍රික්කය
 18. ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය

මෙම මෘදුකාංගය සැකසී ඇත්තේ මොඩියුල කීපයක එකතුවකිනි

සාමාජික තොරතුරු මොඩියුලය

හැකි සෑම විටම අක්‍රීය, සක්‍රීය , සාමාජික වර්ග, යනාදී වශයෙන් සාමාජිකයාගේ නමෙහි පටන් සාමාජිකයාගේ ලිපිනය , හැඳුනුම්පත් අංකය, සාමාජිකයාගේ අත්සන, ඔහුගේ චායාරූපය, දුරකතන අංක, උපන් දිනය, සාමාජිකත්වය ලැබූ දිනය,  රැකියා ස්ථානය, එහි ලිපිනය, ප්‍රථිලාභ ලබන්නන්, භාරකරුවන්, වත්කම් ආදී එකී මෙකී නොකී සියලුම තොරතුරු සමඟ ක්ශණිකව වාර්ථාවක් ලෙස හෝ තොරතුරක් ලෙස ලබා ගැනීමේ හැකියාව.

ගනුදෙනු ක්‍රියාවලි හා වාර්ථා මොඩියුලය

ලැබීම්, ගෙවීම්, ජර්නල් ආදී සියලු ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව හා ඒ ආශ්‍රිත සියලු දෛනික වාර්ථා ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ කල සැනින් යාවත්කාලීන වීම හා ලබා ගැනීමේ හැකියාව.

ස්වයංක්‍රීය ගණකාධිකරණ මොඩියුලය

ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කල සැනින් ස්වයංක්‍රීය ගණකාධිකාරණ මොඩියුලය මගින් අවසන් ගිනුම් ඇතුළු සියලුම වාර්ථා පිලියෙල කිරීම සිදුවේ. එම නිසා එසැනින් සියළුම වාර්තා ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

තැම්පතු හා ණය මොඩියුලය

ඕනෑම තැම්පතු වර්ගයක් හා ණය වර්ගයක් ඕනෑම පොලී ගනනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් යටතේ මෙම මොඩියුලය හරහා ඇතුලත් කල හැක. තැම්පතු සඳහා පාස් පොත් මුද්‍රණය මෙහි විශේෂ කාර්‍යභාරයකි.

චෙක්පත් කළමනාකරණ මොඩියුලය

චෙක්පත් කළමනාකරණ මොඩියුලය තුලින් විධිමත් චෙක්පත් මුද්‍රණයක්, චෙක්පත් කළමනාකරණයක් සිදුකල හැක. එම නිසා චෙක්පත් සම්බන්ධ වංචාවන් සිදු කිරීමේ, සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය ඉතා අල්ප වේ.

උකස් ණය මොඩියුලය

ඔබගේ රන් භාණ්ඩ උකස් ගනුදෙනු වඩා ආරක්ශාකාරී හා වඩා විනිවිද භාවයකින් යුක්තව වඩා පහසුවෙන් සිදුකරගැනිමට මෙම මොඩියුලය භාවිතා කල හැක. මෙමගින් ඔබ ආයතනය කෙරෙහි ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධයෙන් වඩා විශ්වාසවන්ත භාවයක් ඇති කිරීම අපගේ පරමාර්ථයයි.

ජංගම තැන්පතු හා ණය එකතුකිරීමේ මොඩියුලය

මෙම ජංගම තැන්පතු හා ණය එකතුකිරීමේ මොඩියුලය තුලින් සිදුවන්නේ නවීනතම තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් ක්ශේත්‍රයේදී වඩාත් වේගවත්, පහසු හා විධිමත් ලෙස ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තැම්පතු එකතු කිරීම හා ණය ගැතියන්ගේ ණය වාරික එකතු කිරීමේ ක්‍රමවේදයකි. මේ සඳහා ඒ සඳහා විශේෂිත උපකරණයක් (Hand Held Device) හාවිතා කල යුතුය. ස්මාට් ජංගම දුරකතනයක් (Smart Phone) හා දුරස්ථ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් (Bluetooth Printer) ද මේ සඳහා භාවිතා කල හැක. ස්මාට් ජංගම දුරකතක විශේෂයෙන් භාවිතා කරනුයේ ණය වාරික එකතු කිරීම සඳහාය.

ජංගම දුරකතන පණිවිඩ සේවය

දැන් ඔබට;

සාමාජික තැම්පතු මුදල් පිලිබඳව ,

සාමාජික ණය ගෙවීම් පිලිබඳව ,

හා වෙනත් තොරතුරු (තැම්පතු පොලී වෙනස් කිරීම්, ප්‍රවර්ධන කටයුතු, නව ණය හා තැම්පතු ක්‍රම හදුන්වාදීම, තම ආයතනය පිලිබඳව යම් තොරතුරක් ලබාදීමට)

කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබගේ ගණුදෙනුකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ හැකියාවක් ඇත.

ATM සේවාව

දැන් ඔබගේ ගණුදෙනු කරුවන්ගේ බැංකු ගනුදෙනු (තැම්පත් මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම) දිවයිනේ ඕනෑම වාණිජ බැංකු ATM කවුළුවකින් සිදුකරගැනීමේ පහසුව සැලසීමට ඔබට හැකියාව ඇත.

 

 

බැංකුකරුවා පහත පරිදි ආයතන රැසක ක්‍රියාත්මක වෙමින් ග්‍රාමීය ජනතාවට සේවය සලසයි.

1. සණස බැංකු ශාකා 300 කට අධික
2. සමූපකාර ග්‍රාමීය බැංකු 150 කට අධික
3. සර්වෝදය ශ්‍රමදාන සමිති 60 කට අධික
4. අනෙකුත් සමූපකාර බැංකු ශාකා 15 කට අධික
5. ක්ශුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන 20 කට අධික
6. පීපල්ස් ලීසිං සමාගමේ ක්ශුද්‍ර මූල්‍ය අංශයේ ශාඛා 30 කට අධික
7. ස්ටෑන්ඩඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ ප්‍රාදේශිය ශාඛා සඳහා චෙක්පත් මුද්‍රණ මෘදුකාංගය
8. වෙනත් මූල්‍ය ආයතන 10 කට අධික
9. සී/ස රාජ්‍ය සේවා ණය දීමේ ඉතිරිකිරීමේ සමූපකාර සමිතිය
10. ලංකා බැංකු සේවක සංගමය